Jun 18

รายงานค่าใช้จ่าย งานวิจั้ย

View Fullscreen
View Fullscreen
View Fullscreen
View Fullscreen
View Fullscreen
View Fullscreen
View Fullscreen

Permanent link to this article: http://www.arch.rmutt.ac.th/?p=4842

Jun 14

ภาพกิจกรรม ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

Permanent link to this article: http://www.arch.rmutt.ac.th/?p=4819

Jun 01

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษา จากรัฐบาลญี่ปุ่นประจำปี 2562

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.arch.rmutt.ac.th/?p=4814

May 31

งานพิธีมุฑิตาจิต อาจารย์ชญาภา ทิมจำลองเจริญ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้กำหนดงานพิธีมุฑิตาจิต
อาจารย์ชญาภา  ทิมจำลองเจริญ

ณ ห้องประชุม AR302 ในงานร่วมการกล่าวแสดงความยินดีและขอบคุณอาจารย์ ที่เสียสละแรงกายแรงใจในการทุ่มเททำงาน 

ให้คณะสถาปัตย์ และสั่งสอนลูกศิษย์พร้อมทั่ง  คณะผู้บริหารมองของที่ระลึกให้อาจารย์ชญาภา และทางคณาจารย์และเจ้าหน้าที่มอบ

ดอกไม้ให้แก่อาจารย์ชญาภา เสร็จพิธีทุกคนรับประทานอาหาร่วมกัน ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.arch.rmutt.ac.th/?p=4714

May 29

พรุ่งนี้วัน วิสาขบูชา

คำว่า  วิสาขบูชา ย่อมาจากคำว่า “วิสาขปุรณมีบูชา” 

แปลว่า “การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ” 

ดังนั้น วิสาขบูชา จึงหมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน 6 
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  เป็นวันที่พระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน มาบรรจบกัน
ในวันนี้พุทธศาสนิกชนจะไปทำบุญ ตักบาตร เวียนเทียนที่วัด

Permanent link to this article: http://www.arch.rmutt.ac.th/?p=4703

May 28

ผลงานศิษย์เก่า วิโรจน์ ฉิมมี หรือ เบสท์ บ้านไร่ไออรุณ

 

ชีวิตที่ออกแบบได้ 

เบสท์ บ้านไร่ไออรุณ

ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.arch.rmutt.ac.th/?p=4696

Page 1 of 3812345...102030...Last »