รายงานสถานการณ์ โควิท19

25 Sep 2021, 9:16 AM (GMT)

รายงานสถานะการณ์ COVID 19

ผู้ติดเชื้อสะสม
เสียชีวิต
หายแล้ว

ประกาศเผยแพร่ จ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาด อาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

  1. ประกาศสอบราคา จ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาดอาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
  2. เอกสารประกวดสอบราคา และรายละเอียด (TOR) จ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาดอาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
  3. ราคากลาง จ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาดอาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นี้ ถือเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายอย่างยิ่งสำหรับคนไทยทุกคน ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 68 พรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี