รายงานสถานการณ์ โควิท19

20 Oct 2020, 5:57 AM (GMT)

รายงานสถานะการณ์ COVID 19

3,700 ผู้ติดเชื้อสะสม
59 เสียชีวิต
3,491 หายแล้ว

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เงินงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2564

เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี เงินงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2564

โดยมีกำหนดรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 17 ก.ย. 62 – วันที่ 24 ก.ย. 63 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.ยื่นข้อเสนอแนะใบเสนอราคา วันที่ 25 ก.ย. 63 ตั้งแต่เวลาส 08.30 – 16.30 น. และเปิดซองใบเสนอราคา วันที่ 28 ก.ย. 63

ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐศักดิ์ พูลสิงห์ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง จาก POSCO-Thainox Sesign Awrd 2020

ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐศักดิ์ พูลสิงห์ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง จาก POSCO-Thainox Sesign Awrd 2020

ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐศักดิ์ พูลสิงห์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชนะการประกวดได้รับรางวัล “เหรียญทอง” POSCO – Thainox Design Award 2020
ในผลงานชื่อ “The CURVED” ประเภทอุทยานเบญจสิริ (บริเวณสนามเด็กเล่นพื้นที่ 565.88 ตรม.) ในการประกวดผลงานการออกแบบเก้าอี้/ม้านั่ง สเตนเลสสตีล ให้เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันที่ทันสมัยภายใต้แนวคิด “Buliding a Better Future Together”