web analytics

13 ตุลาคม 2562 วันคล้ายวันสวรรคต ร. 9

Permanent link to this article: https://www.arch.rmutt.ac.th/?p=6538

ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว วันที่ 13 ตุลาคม 2562

Permanent link to this article: https://www.arch.rmutt.ac.th/?p=6535

เปิด รับสมัครโควตา ปวช. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัญฑิต (สถ.บ) 5 ปี

📣 คณะสถาปัตยกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
📣 เปิด รับสมัครโควตา ปวช. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัญฑิต (สถ.บ) 5 ปี ตามรายละเอียดด้านล้างนี้
📣 คุณสมบัติผู้สมัคร
☑️ สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับ ปวช. 2562
☑️ ต้องสำเร็จการศึกษาก่อน 15 มิถุนายน 2563
📣 ขั้นตอนการสมัคร
 รับสมัคร+ชำระเงิน 24 กันยายน – 6 พฤศจิกายน 2562
 ประกาศรายชื่อ สอบสัมภาษณ์ 11 พฤศจิกายน 2562
 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562
 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 19 พฤศจิกายน 2562

 

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.arch.rmutt.ac.th/?p=6526

ตารางรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2563 ทั้ง ปวช/ปวส และ มัธยมศึกษา

Permanent link to this article: https://www.arch.rmutt.ac.th/?p=6523

15 กันยายน 2531 วันราชมงคล

Permanent link to this article: https://www.arch.rmutt.ac.th/?p=6518

วันคล้ายวันพระราชทานนาม “ราชมงคล”

นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัย และพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชทานนาม “ราชมงคล” โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธี ณ ลานอเนกประสงค์ สำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี

Permanent link to this article: https://www.arch.rmutt.ac.th/?p=6512