วันแม่แห่งชาติ

794950-topic-ix-0

ทีฆายุกา โหตุ มหราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี 

กำหนดการวันสอบข้อเขียนเพื่อขอรับใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ 2557

สภาสถานิก แจ้งกำหนดวันสอบข้อเขียน ประจำปี 2557 ดังนี้
1. สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัฌฑนศิลป์              วันที่ 1 – 2 พฤษจิกายน 2557      ณ.สำนักงานกองสถาปนิก
2. สาขาสถาปัตยกรรม                                              วันที่ 8 – 9 พฤษจิกายน 2557      ณ.สำนักงานกองสถาปนิก
3. สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง                                   วันที่ 15 – 16 พฤษจิกายน 2557  ณ.สำนักงานกองสถาปนิก
4. สาขาสถาปัตยกรรมหลัก                                        วันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2557       ณ.มหาวิทยสลัยศรีปทุม บางเขน

ฝากประชาสัมพันธ์ ให้เพื่อน รุ้นพี้ รุ้นน้องทุกคนด้วย

25570806-181357-65637549.jpg

ข่าว ผลิตปูนซีเมนต์จากเศษวัสดุที่ทิ้งแล้ว

ออกอากาศโดย สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 วันที่  27 มิถุนายน 2577 

ผลลงานวิจัยของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรชา ไววรกิจ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 


กำหนดการพิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28 ประจำปี 2556

ซ้อมรับ 57

กำหนดการพิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28 ประจำปี 2556  ของบัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

1. วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557    กำหนดการฝึกซ้อมย่อย คณะสถาปัตยกรรมศาสตาร์ วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557 เวลา 8.00 น. ณ ตึกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ห้อง AR203


2. วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557   กำหนดการฝึกซ้อมย่อยรวม วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 (เช้า)  ให้บัณฑิตรายงานตัวที่คณะต้นสังกัดเวลา 07.00 น. พร้อมกันที่ หอประชุม มทร.ธัญบุรี เวลา 8.30 น. (เริ่มฝึกซ้อมตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.)


3. วันพุธที่ 10 ธันวาคม 2557      กำหนดการฝึกซ้อมใหญ่ วันพุธที่ 10 ธันวาคม 2557 (เช้า) จุดรายงานตัวคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


4. วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557  กำหนดการวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร    วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557  (เช้า) 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-549-4771 

ส.ค. 12

วันแม่แห่งชาติ

794950-topic-ix-0

ทีฆายุกา โหตุ มหราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี 

ส.ค. 06

กำหนดการวันสอบข้อเขียนเพื่อขอรับใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ 2557

สภาสถานิก แจ้งกำหนดวันสอบข้อเขียน ประจำปี 2557 ดังนี้
1. สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัฌฑนศิลป์              วันที่ 1 – 2 พฤษจิกายน 2557      ณ.สำนักงานกองสถาปนิก
2. สาขาสถาปัตยกรรม                                              วันที่ 8 – 9 พฤษจิกายน 2557      ณ.สำนักงานกองสถาปนิก
3. สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง                                   วันที่ 15 – 16 พฤษจิกายน 2557  ณ.สำนักงานกองสถาปนิก
4. สาขาสถาปัตยกรรมหลัก                                        วันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2557       ณ.มหาวิทยสลัยศรีปทุม บางเขน

ฝากประชาสัมพันธ์ ให้เพื่อน รุ้นพี้ รุ้นน้องทุกคนด้วย

25570806-181357-65637549.jpg

ก.ค. 22

ข่าว ผลิตปูนซีเมนต์จากเศษวัสดุที่ทิ้งแล้ว

ออกอากาศโดย สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 วันที่  27 มิถุนายน 2577 

ผลลงานวิจัยของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรชา ไววรกิจ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 


ก.ค. 18

กำหนดการพิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28 ประจำปี 2556

ซ้อมรับ 57

กำหนดการพิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28 ประจำปี 2556  ของบัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

1. วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557    กำหนดการฝึกซ้อมย่อย คณะสถาปัตยกรรมศาสตาร์ วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557 เวลา 8.00 น. ณ ตึกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ห้อง AR203


2. วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557   กำหนดการฝึกซ้อมย่อยรวม วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 (เช้า)  ให้บัณฑิตรายงานตัวที่คณะต้นสังกัดเวลา 07.00 น. พร้อมกันที่ หอประชุม มทร.ธัญบุรี เวลา 8.30 น. (เริ่มฝึกซ้อมตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.)


3. วันพุธที่ 10 ธันวาคม 2557      กำหนดการฝึกซ้อมใหญ่ วันพุธที่ 10 ธันวาคม 2557 (เช้า) จุดรายงานตัวคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


4. วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557  กำหนดการวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร    วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557  (เช้า) 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-549-4771 

ก.ค. 17

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2557

sar57 Read the rest of this entry »

ก.ค. 14

การจัดการองค์ความรู้

การจัดการองค์ความรู้ Read the rest of this entry »

Page 1 of 1212345...10...Last »
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com