Oct 12

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.arch.rmutt.ac.th/?p=4011

Oct 11

เปลี่ยนแปลงวันซ่อมย่อยที่คณะสถาปัตย์

มีการเปลี่ยนแปลงวันฝึกซ่อมย่อย 

 

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เปลี่ยนเป็น วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560
 
ณ ห้อง AR203 เวลา 8.30 น. จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

Permanent link to this article: http://www.arch.rmutt.ac.th/?p=3998

Oct 09

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.arch.rmutt.ac.th/?p=3994

Oct 02

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

 

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.arch.rmutt.ac.th/?p=3984

Sep 19

แสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ อาจารย์อำไพ รุ่งวรรธนวงศ์

อาจารย์อำไพ   รุ่งวรรธนวงศ์  อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ท่านเคยดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  และได้สอนนักศึกษามาหลายรุ่นจนถึง

เกษียณอายุราชการเป็นเวลา 20 ที่ได้สั่งสอนลูกศิษย์มาหลายรุ่น ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหลายรุ่น 

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.arch.rmutt.ac.th/?p=3979

Sep 18

ข่าวด่วน ประกาศขยายเวลารับสมัคร โควตา ปวช-ปวส

Permanent link to this article: http://www.arch.rmutt.ac.th/?p=3966

Page 1 of 3012345...102030...Last »