Video

แนะนำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

มิ.ย. 23

บ้านสำเร็จรูป ถอด ประกอบได้

บ้านสำเร็จรูป “ถอดประกอบได้” นวัตกรรมสุดล้ำ ผศ.ดร.วชิระ แสงรัศมี มทร.ธัญบุรี

art_42237126 Read the rest of this entry »

มิ.ย. 08

ประกาศ : รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(บัญชี)

รับสมัครพนังานบัญชี

Read the rest of this entry »

มิ.ย. 08

มอบเกียรติบัตรและเข็มสัญลักษณ์เครือข่ายต่อต้านการทุจริต

Read the rest of this entry »

พ.ค. 14

ผลการดำเนินงานสงเสริมและอนุรักษ์ศิลปกรรม เมืองสามโคก อาจารย์ เรวัตน์ อามิน

อาจารย์ เรวัตน์ อามิน ได้กล่าวถึงโครงการว่า : ในการดำเนินการเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปกรรมของท้องถิ่นของพื้นที่โบราณสถานเตาสามโคก จึงได้นำองค์กรทางการศึกษา โดยการนำนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ และนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ลงพื้นที่ทำการสำรวจพื้นที่และทำการวากภาพลายเส้นและวาดภาพสีน้ำเพื่อถ่ายทอดทัศนียภาพทางสิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมของพื้นที่โบราณสถานเตาสามโคก วัดสิงห์ และจัดแสดงผลงาน ณ บริเวณโบราณสถานเตาสามโคกเพื่อบอกเล่าความสำคัญและความสวยงามของบริบทโดยรอบพื้นที่ และผลงานนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกโดยคณาจารย์และสมาชิกในชุมชนจะนำไปจัดแสดงร่วมในงานครบรอบ ๓๘๕ ปี เมืองสามโคก และเฉลิมฉลองครบรอบ ๒๐๐ ปี จังหวัดปทุมธานี

ภาพประกอบการในการดำเนินเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปกรรมของท้องถิ่นของพื้นที่โบราณสถานเตาสามโคกมีดังต่อไปนี้

Read the rest of this entry »

พ.ค. 11

รับสมัครนักศึกษาใหม่ผ่านระบบแอดมิชชั่นกลาง 58

เม.ย. 02

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

LS1

“เจ้าย่านางแก้วกุมารีศรีลานนา” ขอเทพไทย อวยชัยให้พร 
ราชกุมารีสิรินธร ผู้ประเสริฐเลิศล้ำ ฮือทรงพระเจริญ สรรพธรรม
บุญท่านบุญ มาค้ำจุนหนุนนำทำดี ขอฮือพระทัย สุขสดใสผ่องแผ้ว
เจ้าย่านางแก้ว กุมารีศรีลานนา เกียรติยศปรีชา เกริกไกลสุดหล้านำพาหมู่เฮาเนอ
สู่ความเกษมและก้าวหน้าทุกเฮือนคา ทั่วแคว้นแดนไทย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี

Page 1 of 1712345...10...Last »