ประกาศ มทร.ธัญบุรี เลื่อนวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เลื่อนวันเสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร

แก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

จากเดิมในวันที่ ๑๓-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นวันที่ ๒๐-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐

(more…)

การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Graphic RMUTT2 การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีเป้าหมายในการแข่งขันเพื่อสุขภาพพลานามัย เป็นกีฬาเพื่อความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของแต่ละสถาบัน โดยสถาบันอุดมศึกษา ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่ 35  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับมอบหมายในการเป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขัน ราชมงคลธัญบุรีเกมส์  ระหว่างวันที่ 4-11 มิถุนายน 2559 นี้

บุคลากรที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันกีฬา สามารถอ่านรายละเอียดการสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thanyaburigame.rmutt.ac.th ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ ระบบลงทะเบียนออนไลน์ 

 

Video

แนะนำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

Permanent link to this article: http://www.arch.rmutt.ac.th/?p=1014

Jun 23

ประกาศ มทร.ธัญบุรี เลื่อนวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เลื่อนวันเสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร

แก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

จากเดิมในวันที่ ๑๓-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นวันที่ ๒๐-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.arch.rmutt.ac.th/?p=3333

May 30

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

007:2559

Permanent link to this article: http://www.arch.rmutt.ac.th/?p=3315

May 24

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

poster designer Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.arch.rmutt.ac.th/?p=3287

May 11

การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Graphic RMUTT2 การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีเป้าหมายในการแข่งขันเพื่อสุขภาพพลานามัย เป็นกีฬาเพื่อความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของแต่ละสถาบัน โดยสถาบันอุดมศึกษา ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่ 35  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับมอบหมายในการเป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขัน ราชมงคลธัญบุรีเกมส์  ระหว่างวันที่ 4-11 มิถุนายน 2559 นี้

บุคลากรที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันกีฬา สามารถอ่านรายละเอียดการสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thanyaburigame.rmutt.ac.th ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ ระบบลงทะเบียนออนไลน์ 

 

Permanent link to this article: http://www.arch.rmutt.ac.th/?p=3276

May 11

สีและแถบชุดครุย มทร.ธัญบุรี

 

0022 Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.arch.rmutt.ac.th/?p=3281

Apr 29

เด็กสถาปัตย์ธัญบุรีเก่งคว้ารางวัลที่ 1 มาครอง ประกวดออกแบบบ้านเหล็กสำเร็จรูป

13048118_1133384340054951_1078285899353176303_o copyว้ารางวัลมาครอง จากการประกวดแลนดี้ ดีไซน์ คอนเทสต์หัวข้อ  บ้านเหล็กสำเร็จรูปสำหรับครอบครัวขนาดเล็ก  ได้รับรางวัลแนวความคิดยอดเยี่ยมอันดับ 1 ไปครอง ภายใต้ทีมที่ชื่อว่า “len len HOUSE” หรือเล่น เล่นภายในทีมมีสมาชิก 5 คน ได้แก่

นางสาว  สุพิชฌาย์ วินิชย์ปฏิยุทธ์ (ปี 3)  
นางสาว  ศรุดา พรมดิษฐ์ (ปี 3)  
นาย     ธนภูมิ ทองประเสริฐ (ปี 3)   
นาย     จิรศักดิ์ จุลมณี (ปี 1)   
นาย    ภัทรพงศ์ ผูกเหมาะ (ปี 1)

เนื้อหาข่าว คุณภัทรา มณีรัตนะพร ผอ.ฝ่ายการตลาดและออกแบบผลิตภัณฑ์ บริษัทแลนดี้โฮม (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติมอบรางวัลแนวคิดยอดเยี่ยมอันดับ 1 จากการประกวด “แลนดี้ ดีไซน์ คอนเทสน์ 2016” ภายใต้โจทย์ “บ้านเหล็กสำเร็จรูปสำหรับครอบครัวขนาดเล็ก” ซึ่งผู้ที่คว้าแชมป์การประกวดในครั้งนี้ไปครองได้แก่ ทีมนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เจ้าของผลงาน ” Len Len HOUSE” กิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ได้แสดงพลังความคิดสร้างสรรค์ และพร้อมก้าวสู่การเป็นนักออกแบบมืออาชีพในอนาคต #LANDYHOMEonline

Permanent link to this article: http://www.arch.rmutt.ac.th/?p=3251

Page 1 of 2112345...1020...Last »