Video

แนะนำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

พ.ค. 20

ประกาศ : รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(บัญชี)

รับสมัครพนังานบัญชี
Read the rest of this entry »

พ.ค. 14

ผลการดำเนินงานสงเสริมและอนุรักษ์ศิลปกรรม เมืองสามโคก อาจารย์ เรวัตน์ อามิน

อาจารย์ เรวัตน์ อามิน ได้กล่าวถึงโครงการว่า : ในการดำเนินการเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปกรรมของท้องถิ่นของพื้นที่โบราณสถานเตาสามโคก จึงได้นำองค์กรทางการศึกษา โดยการนำนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ และนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ลงพื้นที่ทำการสำรวจพื้นที่และทำการวากภาพลายเส้นและวาดภาพสีน้ำเพื่อถ่ายทอดทัศนียภาพทางสิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมของพื้นที่โบราณสถานเตาสามโคก วัดสิงห์ และจัดแสดงผลงาน ณ บริเวณโบราณสถานเตาสามโคกเพื่อบอกเล่าความสำคัญและความสวยงามของบริบทโดยรอบพื้นที่ และผลงานนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกโดยคณาจารย์และสมาชิกในชุมชนจะนำไปจัดแสดงร่วมในงานครบรอบ ๓๘๕ ปี เมืองสามโคก และเฉลิมฉลองครบรอบ ๒๐๐ ปี จังหวัดปทุมธานี

ภาพประกอบการในการดำเนินเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปกรรมของท้องถิ่นของพื้นที่โบราณสถานเตาสามโคกมีดังต่อไปนี้

Read the rest of this entry »

พ.ค. 11

รับสมัครนักศึกษาใหม่ผ่านระบบแอดมิชชั่นกลาง 58

เม.ย. 02

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

LS1

“เจ้าย่านางแก้วกุมารีศรีลานนา” ขอเทพไทย อวยชัยให้พร 
ราชกุมารีสิรินธร ผู้ประเสริฐเลิศล้ำ ฮือทรงพระเจริญ สรรพธรรม
บุญท่านบุญ มาค้ำจุนหนุนนำทำดี ขอฮือพระทัย สุขสดใสผ่องแผ้ว
เจ้าย่านางแก้ว กุมารีศรีลานนา เกียรติยศปรีชา เกริกไกลสุดหล้านำพาหมู่เฮาเนอ
สู่ความเกษมและก้าวหน้าทุกเฮือนคา ทั่วแคว้นแดนไทย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี

ก.พ. 12

เอกสารประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษา

จับภาพหน้าจอ 2558-02-12 เวลา 16.19.23

 ด้วยสำนักสหกิจศึกษา ได้จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ฉบับ ที่ ๘ ประจำเดือน มิถุนายน – ธันวาคม ๒๕๕๗

ม.ค. 26

การประกวดภาพยนตร์สั้น ในโครงการ iSFC2015

Print

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมส่งภาพยนตร์สั้นเข้าประกวดภายใต้หัวข้อ “Future” ผู้เข้ารอบจะได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และร่วมกิจกรรมเวิร์คชอปการผลิตภาพยนต์สั้น กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Hokkaido Information University (HIU) ณ ประเทศญี่ปุ่น สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.hiu.rmutt.ac.th

 

Page 1 of 1612345...10...Last »