Sep 19

แสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ อาจารย์อำไพ รุ่งวรรธนวงศ์

อาจารย์อำไพ   รุ่งวรรธนวงศ์  อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ท่านเคยดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  และได้สอนนักศึกษามาหลายรุ่นจนถึง

เกษียณอายุราชการเป็นเวลา 20 ที่ได้สั่งสอนลูกศิษย์มาหลายรุ่น ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหลายรุ่น 

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.arch.rmutt.ac.th/?p=3979

Sep 18

ข่าวด่วน ประกาศขยายเวลารับสมัคร โควตา ปวช-ปวส

Permanent link to this article: http://www.arch.rmutt.ac.th/?p=3966

Sep 18

ศิษย์เก่าดีเด่น คณะสถาปัตยกรรมสาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2560

ศิษย์เก่าดีเด่น คณะสถาปัตยกรรมสาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2560 

     เจ้าของที่พักแบบพึ่งพิงธรรมชาติ ที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้   บ้านไร่ไออรุณ ฟาร์มสเตย์  การใช้ชีวิตพักผ่อนแบบ สโลว์ไลฟกำลังเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นและคนทำงาน หนีจากเมืองกรุง หนีรถติด ควันพิษ ไปอยู่ชีวิตกลางธรรมชาติเป็นสิ่งที่คนกรุงถวินหา แต่จะมีสักแก่แห่งที่ประสบความสำเร็จและตอบโจทย์ด้านสิ่งแวดล้อมไปด้วยกันตัว แต่ที่  “บ้านไร่ไออรุณ ฟาร์มสเตย์” ได้สร้างอาชีพ ให้ตัวเองชุมชน อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง อยู่กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  ไม่ทำลายรักษาและคืนความอุดมสมบูรณ์ให้พื้นที่อยู่อาศัย

 

   นาย วิโรจน์ ฉิมมี ศิษย์เก่า หรือเบส  ศิษย์เก่าคณะถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอด กับคืนสู่บ้าน ใครจะไปคิดว่าจบสถาปนิกจะไปปลูกผัก ขุดดิน คลุกโคลน จนกลายเป็น บ้านไรไออรุณ ฟาร์มสเตย์ วันนี้ นายวิโรจน์ ฉิมมี่ ได้กลับมาที่มหาลัยอีกครั้งพร้อมกับความภาคภูมใจ ที่ได้รับเกียรติเป็น ศิษย์เก่าดีเด่น  ประจำปี 2560 เป็นแบบอย่างที่ดี ให้นึกศึกษารุ่นใหม่ ได้พัฒนาตัวเองและเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตและวิ่งตามความฝัน และเป้าหมายในชีวิตที่ไม่มีขีดจำกัด

 

 

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.arch.rmutt.ac.th/?p=3949

Sep 18

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และวันซ้อมใหญ่ 20-24 พฤศจิกายน 2560

 

Permanent link to this article: http://www.arch.rmutt.ac.th/?p=3945

Sep 11

เปิดรับสมัครโควตา ประจำปีการศึกษา 2561 เฉพาะ ปวช

เปิดรับสมัครโควตา เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดรับเฉพาะ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เท่านั้น 
📌  รับสมัครจนถึงวันที่ 15 กันยายน 2560 
📌  ยกเว้น ส่งทางไปรษณี 📮 เท่านั้นที่จะต้องส่งเอกสารแล้วมีตราประทับรับเอกสารได้ไม่เกินวันที่ 18 กันยายน 2560 
📌  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกเข้าไปดูได้ที่ http://www.quota.rmutt.ac.th/ 

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.arch.rmutt.ac.th/?p=3928

Sep 08

สภาสถาปนิกเข้าตรวจเยี่ยมหลักสูตร สาขาสถาปัตยกรรมภายใน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

     สภาสถาปนิกเข้าตรวจเยี่ยมหลักสูตร สาขาสถาปัตยกรรมภายใน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555     

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.arch.rmutt.ac.th/?p=3906

Page 1 of 3012345...102030...Last »