ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ชาวสถาปัตย์เชิญร่วมงาน ลอยประทีปตามวิถี สู่สายนทีเมืองธัญญะ

 

1414636099 (เพิ่มเติม…)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวประจำคณะสถาปัตย์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกให้บรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะสถาปัตยกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ามารายงานตัวที ตึกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 2 ห้องสำนักงานคณบดี  ในวันที่  3 พฤษจิกายน 2557  เวลา 8.30 น.เป็นต้นไป 

ประกาศไพลินได้ตำแหน่

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2556

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์

ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2556 ในระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคม 2557 ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีเพื่อให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย และเป็นระเบียบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จึงขอแจ้งข้อปฏิบัติและกำหนดเครื่องแต่งกายของดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ไว้ดังนี้

  1. การจัดลำดับเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2556
  2. กำหนดการฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2556
  3. ประกาศงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่28 ประจำปีการศึกษา 2556

ดร.ชมพล พรประภา ใจบุณร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

S__12083443

ดร.ชุมพล พรประภา กรรมการสภามหวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี  ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มอบเงินให้กับ อธิการบดี รศ.ดรประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ เพื่อร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาแก่นักศึกษา 

เชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโดยทางคณะสถาปัตย์ได้จัดตั้งต้นผ้าป่าไว้ ณ ชั้น 2  เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือติดต่อ 02-549-4771 แจ้งเรื่องร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา 

มาร่วมกันทำความดีและได้บุญกันด้วยกันนะ ^^

 

พ.ย. 05

ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ชาวสถาปัตย์เชิญร่วมงาน ลอยประทีปตามวิถี สู่สายนทีเมืองธัญญะ

 

1414636099 Read the rest of this entry »

ต.ค. 28

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวประจำคณะสถาปัตย์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกให้บรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะสถาปัตยกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ามารายงานตัวที ตึกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 2 ห้องสำนักงานคณบดี  ในวันที่  3 พฤษจิกายน 2557  เวลา 8.30 น.เป็นต้นไป 

ประกาศไพลินได้ตำแหน่

ก.ย. 29

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2556

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์

ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2556 ในระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคม 2557 ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีเพื่อให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย และเป็นระเบียบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จึงขอแจ้งข้อปฏิบัติและกำหนดเครื่องแต่งกายของดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ไว้ดังนี้

  1. การจัดลำดับเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2556
  2. กำหนดการฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2556
  3. ประกาศงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่28 ประจำปีการศึกษา 2556

ก.ย. 22

พิธีเลียงอำลาเกษียนราชการ อาจารย์เกษียร ธรานนท์ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

10699110_715003621886284_1908675242_n Read the rest of this entry »

ก.ย. 11

ดร.ชมพล พรประภา ใจบุณร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

S__12083443

ดร.ชุมพล พรประภา กรรมการสภามหวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี  ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มอบเงินให้กับ อธิการบดี รศ.ดรประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ เพื่อร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาแก่นักศึกษา 

เชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโดยทางคณะสถาปัตย์ได้จัดตั้งต้นผ้าป่าไว้ ณ ชั้น 2  เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือติดต่อ 02-549-4771 แจ้งเรื่องร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา 

มาร่วมกันทำความดีและได้บุญกันด้วยกันนะ ^^

 

ส.ค. 28

สอบราคาจ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาดอาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 1- 8

จ้างแม่บ้าน (Medium) Read the rest of this entry »

Page 1 of 1412345...10...Last »