ประกาศ มทร.ธัญบุรี เลื่อนวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เลื่อนวันเสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร

แก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

จากเดิมในวันที่ ๑๓-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นวันที่ ๒๐-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐

(more…)

พิธีเปิดกีฬา สกอ. ครั้งที่ 35

พิธีเปิดสวยงามอลังการ ออกแบบและจัดทำโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นผลงานความร่วมมือของคณะทำให้

พิธีเปิดกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 35

ออกมาสวยงามและได้รับชืนชมล้นหลาม จากความสวยงามอลังการ ทั้งภาพและเสียงที่อัดแนนในพิธีเปิดในครั้งนี้ 

การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Graphic RMUTT2 การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีเป้าหมายในการแข่งขันเพื่อสุขภาพพลานามัย เป็นกีฬาเพื่อความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของแต่ละสถาบัน โดยสถาบันอุดมศึกษา ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่ 35  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับมอบหมายในการเป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขัน ราชมงคลธัญบุรีเกมส์  ระหว่างวันที่ 4-11 มิถุนายน 2559 นี้

บุคลากรที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันกีฬา สามารถอ่านรายละเอียดการสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thanyaburigame.rmutt.ac.th ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ ระบบลงทะเบียนออนไลน์ 

 

Video

แนะนำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

Permanent link to this article: http://www.arch.rmutt.ac.th/?p=1014

Jun 23

ประกาศ มทร.ธัญบุรี เลื่อนวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เลื่อนวันเสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร

แก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

จากเดิมในวันที่ ๑๓-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นวันที่ ๒๐-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.arch.rmutt.ac.th/?p=3333

Jun 04

พิธีเปิดกีฬา สกอ. ครั้งที่ 35

พิธีเปิดสวยงามอลังการ ออกแบบและจัดทำโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นผลงานความร่วมมือของคณะทำให้

พิธีเปิดกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 35

ออกมาสวยงามและได้รับชืนชมล้นหลาม จากความสวยงามอลังการ ทั้งภาพและเสียงที่อัดแนนในพิธีเปิดในครั้งนี้ 

Permanent link to this article: http://www.arch.rmutt.ac.th/?p=3348

May 30

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

007:2559

Permanent link to this article: http://www.arch.rmutt.ac.th/?p=3315

May 24

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

poster designer Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.arch.rmutt.ac.th/?p=3287

May 11

การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Graphic RMUTT2 การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีเป้าหมายในการแข่งขันเพื่อสุขภาพพลานามัย เป็นกีฬาเพื่อความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของแต่ละสถาบัน โดยสถาบันอุดมศึกษา ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่ 35  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับมอบหมายในการเป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขัน ราชมงคลธัญบุรีเกมส์  ระหว่างวันที่ 4-11 มิถุนายน 2559 นี้

บุคลากรที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันกีฬา สามารถอ่านรายละเอียดการสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thanyaburigame.rmutt.ac.th ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ ระบบลงทะเบียนออนไลน์ 

 

Permanent link to this article: http://www.arch.rmutt.ac.th/?p=3276

May 11

สีและแถบชุดครุย มทร.ธัญบุรี

 

0022 Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.arch.rmutt.ac.th/?p=3281

Page 1 of 2112345...1020...Last »