Mar 10

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

สรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรื่อง กำหนดกรอบแนวคิดในการนำเสนอของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เพื่อให้การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สอดคล้องตามกรอบ แนวคิดที่สภามหาวิทยาลัย ได้ให้ความเห็นชอบอาศัยอำนาจตามข้อที่ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าด้วยการวรรหาคณบดี พ.ศ. 2552 จำกำหนดกรอบแนวคิดในการนำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางในการบริหารและพัฒนาคระสถาปัตยกรรมศาสตร์ไปสู่การบริหารจัดการเชิงคุณภาพอย่างยั่งยืน

ดาวโหลดไฟล์เพิ่มเติม

 

Name Link
1.ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Download
2.กรอบแนวคิด (Conceptual framework) ของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Download
3.กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Download
4.หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Download
5.แบบฟอร์มการสมัครและรับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Download

Permanent link to this article: http://www.arch.rmutt.ac.th/?p=3619

Feb 10

แนวปฏิบัติการแสดงความยินดี กิจกรรมในงานพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ลงเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559

ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงลงครึ่งเสาเป็นเวลา 30 วัน และให้ข้าราชการ พนักงานของรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีกำหนด 1 ปี

เพื่อให้เป็นการเหมาะสมกับช่วงเวลาแสดงความอาลัยจึงเห็นสมควรประกาศแนวปฏิบัตรการแสดงความยินดี และการจัดกิจกรรมต่างๆในงานพิธีประราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ดังต่อไปนี้

Permanent link to this article: http://www.arch.rmutt.ac.th/?p=3587

Feb 10

พิธีการพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์

ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2558 ในระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม 2560 ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เพื่อให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย และเป็นระเบียบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงขอแจ้งข้อปฏิบัติและกำหนดเครื่องแต่งกายของดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ไว้ดังนี้

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.arch.rmutt.ac.th/?p=3590

Feb 10

กำหนดการซ้อมรับปริญญาครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2558

คณะสถาปัตย์กรรมศาสตร์ มีกำหนดการซ่อมรับปพระราชทานปริญญาบัตรดังนี้

  • ซ้อมย่อย วันศุกร์ ที่  10 มีนาคม 2560             ณ ตึกคณะสถาปัตย์ ห้องประชุม AR203  รายงานตัว เวลา 08.30 น. 

  • ซ้อมย่อยรวม วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560​  ณ หอประชุมใหญ่ ช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. **ให้มารายงานตัวที่คณะสถาปัตย์ เวลา 11.00 น.

  • ซ้อมใหญ่ วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2560   ณ ตึกคณะสถาปัตย์  จุดรายงานตัว (ช่วงเช้า)  

หากมีการเปลียนแปลงเพิ่มเติมจะแจ้งผ่านทางหน้าแฟนเพจคณะสถาปัตย์  Https://www.facebook.com/FacultyOfArchitectureCommunityRmutt

 

Permanent link to this article: http://www.arch.rmutt.ac.th/?p=3598

Jan 27

เปิดบ้านต้อนรับศิษย์เก่า เจ้าของบ้านไร่ไออรุณ นาย วิโรจน์​ ฉิมมี

16300374_1523217801039900_2795967146607747523_o

กลับมาสร้างแรงบรรดานใจให้น้อง กับเรื่องเล่าบ้านไร่ไออรุณ โฮมสเตย์ชื่อดังที่ประสบความสำเร็จ จากความพอเพียง และสำนึกรักบ้านเกิด ใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาเพื่อสร้างพัฒนาบ้านเกิด จนโด่งดังในโลกโซเชียวและออกรายการทีวีมากมายอยากรู้ว่าทำไมถึงประสบความสำเร็จต้องมาฟัง 

ศิษย์เก่าสถาปัตย์ธัญบุรี นายวิโรจน์ ฉิมมี่ หรือ พี้เบส รุ่น 15

ณ ตึกคณะสถาปัตยกรรมศาสตาร์ มทร.ธัญบุรี ชั้น 2 ห้อง AR203 เวลา 10.00 – 12.00 น. มีเพียง 168 ที่นั่งเท่านั้น รีบมากันก่อนที่นั่งเต็ม  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-5494776 เวลาราชการ 16300045_1373793536011217_7980210887643362181_o

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.arch.rmutt.ac.th/?p=3579

Jan 24

ประกาศ รับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการสรรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

จับภาพหน้าจอ 2560-01-24 เวลา 10.17.04ขอเชิญ สมัครเป็นกรรมการสรรหาคณบดี จากคณาจารย์ประจำในคณะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ขอเชิญข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย (สายผู้สอน) สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสรรหาคณบดีจากคณาจารย์ประจำในคณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 23 – 27 มกราคม 2560 (ในวันและเวลาราชการ)

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะดำเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดีจากคณาจารย์ประจำในคณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เนื่องจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง (4 ปี) ในวันที่ 22 พฤาภาคม 2560

อาศัยอำนสจตามความในข้อ 4 แห่งประกาสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง อำนาจหน้าที่ของคระกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง และคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งการสรรหาคณบดีจากคณาจารย์ประจำในคณะ พ.ศ. 2553 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 จึงออกประกาศดังนี้

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.arch.rmutt.ac.th/?p=3572

Page 1 of 2612345...1020...Last »