ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ชาวสถาปัตย์เชิญร่วมงาน ลอยประทีปตามวิถี สู่สายนทีเมืองธัญญะ

 

1414636099 (เพิ่มเติม…)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวประจำคณะสถาปัตย์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกให้บรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะสถาปัตยกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ามารายงานตัวที ตึกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 2 ห้องสำนักงานคณบดี  ในวันที่  3 พฤษจิกายน 2557  เวลา 8.30 น.เป็นต้นไป 

ประกาศไพลินได้ตำแหน่

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2556

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์

ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2556 ในระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคม 2557 ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีเพื่อให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย และเป็นระเบียบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จึงขอแจ้งข้อปฏิบัติและกำหนดเครื่องแต่งกายของดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ไว้ดังนี้

  1. การจัดลำดับเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2556
  2. กำหนดการฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2556
  3. ประกาศงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่28 ประจำปีการศึกษา 2556

พ.ย. 25

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558

Kota

พ.ย. 05

ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ชาวสถาปัตย์เชิญร่วมงาน ลอยประทีปตามวิถี สู่สายนทีเมืองธัญญะ

 

1414636099 Read the rest of this entry »

ต.ค. 28

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวประจำคณะสถาปัตย์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกให้บรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะสถาปัตยกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ามารายงานตัวที ตึกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 2 ห้องสำนักงานคณบดี  ในวันที่  3 พฤษจิกายน 2557  เวลา 8.30 น.เป็นต้นไป 

ประกาศไพลินได้ตำแหน่

ก.ย. 29

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2556

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์

ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2556 ในระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคม 2557 ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีเพื่อให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย และเป็นระเบียบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จึงขอแจ้งข้อปฏิบัติและกำหนดเครื่องแต่งกายของดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ไว้ดังนี้

  1. การจัดลำดับเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2556
  2. กำหนดการฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2556
  3. ประกาศงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่28 ประจำปีการศึกษา 2556

ก.ย. 22

พิธีเลียงอำลาเกษียนราชการ อาจารย์เกษียร ธรานนท์ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

10699110_715003621886284_1908675242_n Read the rest of this entry »

ก.ย. 11

ดร.ชมพล พรประภา ใจบุณร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

S__12083443

ดร.ชุมพล พรประภา กรรมการสภามหวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี  ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มอบเงินให้กับ อธิการบดี รศ.ดรประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ เพื่อร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาแก่นักศึกษา 

เชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโดยทางคณะสถาปัตย์ได้จัดตั้งต้นผ้าป่าไว้ ณ ชั้น 2  เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือติดต่อ 02-549-4771 แจ้งเรื่องร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา 

มาร่วมกันทำความดีและได้บุญกันด้วยกันนะ ^^

 

Page 1 of 1412345...10...Last »