เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

11102883_10153235307477922_8918310344195355084_o

“เจ้าย่านางแก้วกุมารีศรีลานนา” ขอเทพไทย อวยชัยให้พร 
ราชกุมารีสิรินธร ผู้ประเสริฐเลิศล้ำ ฮือทรงพระเจริญ สรรพธรรม
บุญท่านบุญ มาค้ำจุนหนุนนำทำดี ขอฮือพระทัย สุขสดใสผ่องแผ้ว
เจ้าย่านางแก้ว กุมารีศรีลานนา เกียรติยศปรีชา เกริกไกลสุดหล้านำพาหมู่เฮาเนอ
สู่ความเกษมและก้าวหน้าทุกเฮือนคา ทั่วแคว้นแดนไทย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี

เอกสารประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษา

จับภาพหน้าจอ 2558-02-12 เวลา 16.19.23

 ด้วยสำนักสหกิจศึกษา ได้จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ฉบับ ที่ ๘ ประจำเดือน มิถุนายน – ธันวาคม ๒๕๕๗

การประกวดภาพยนตร์สั้น ในโครงการ iSFC2015

Print

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมส่งภาพยนตร์สั้นเข้าประกวดภายใต้หัวข้อ “Future” ผู้เข้ารอบจะได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และร่วมกิจกรรมเวิร์คชอปการผลิตภาพยนต์สั้น กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Hokkaido Information University (HIU) ณ ประเทศญี่ปุ่น สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.hiu.rmutt.ac.th

 

ศิษย์เก่าดีเด่นจากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ‘พี่นะ-นายกฤษณะ ลีฬกาญจนากุล’ และ’พี่อัด-พรอรรถ สิงหเสนี’ ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นจากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี1

(more…)

วันครูแห่งชาติ วันศุกร์ ที่ 16 มกราคม 2558

พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และคุณธรรมจริยธรรม

ครู อาจารย์ นั้นสอนเพื่อขัดเกลาให้ลูกศิษย์ได้ออกไปเป็นผู้มีความรู้และเป็นคนดีของสังคม วันนี้ระลึกถึงบุณคุณครูที่เคยได้สอนเราๆท่านๆมาย้อนกลับไปมองถึงสิ่งที่ได้ให้ไว้กับเราตอนเรียน

ดูจะโหดร้าย เมื่อตอนยังเด็ก ยังเจ็บใจกับไม้เรียวตอนโดนทำโทษ ให้วิ่งรอบสนามเมื่อไม่ทำการบ้านมา โดนชอล์กบินเมื่อคุยกันเสียงดังหรือแอบหลับในห้องเรียน การเคียวเข็ญส่งผลมาให้เรา

ได้มายืนอยู่ตรงนี้ แม้นเวลานั้นจะไม่ชอบและโกรธ ที่โดนทำโทษ เมื่อเวลาผ่านไปทำให้เราคิดได้ว่านั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราจากท่าน

การกลับไปกลาบไหว้ท่านไม่จำเป็นต้องเป็นวันครูวันไหนก็ได้ขอให้ได้เข้าไปท่านก็สุขใจเมื่อมีลูกศิษย์ไปเยี่ยมหา ไม่ว่าจะร่ำรวยหรือยากจน มีอำนาจล้านฟ้า 

ท่านยังคงมองเราเป็นลูกศิษย์ของท่านตลอดไป ^^

Video

แนะนำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

Check out this cool video:

http://youtu.be/uU69S2NtyYk

That was a cool video.

Apr 02

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

11102883_10153235307477922_8918310344195355084_o

“เจ้าย่านางแก้วกุมารีศรีลานนา” ขอเทพไทย อวยชัยให้พร 
ราชกุมารีสิรินธร ผู้ประเสริฐเลิศล้ำ ฮือทรงพระเจริญ สรรพธรรม
บุญท่านบุญ มาค้ำจุนหนุนนำทำดี ขอฮือพระทัย สุขสดใสผ่องแผ้ว
เจ้าย่านางแก้ว กุมารีศรีลานนา เกียรติยศปรีชา เกริกไกลสุดหล้านำพาหมู่เฮาเนอ
สู่ความเกษมและก้าวหน้าทุกเฮือนคา ทั่วแคว้นแดนไทย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี

Feb 12

เอกสารประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษา

จับภาพหน้าจอ 2558-02-12 เวลา 16.19.23

 ด้วยสำนักสหกิจศึกษา ได้จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ฉบับ ที่ ๘ ประจำเดือน มิถุนายน – ธันวาคม ๒๕๕๗

Jan 26

การประกวดภาพยนตร์สั้น ในโครงการ iSFC2015

Print

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมส่งภาพยนตร์สั้นเข้าประกวดภายใต้หัวข้อ “Future” ผู้เข้ารอบจะได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และร่วมกิจกรรมเวิร์คชอปการผลิตภาพยนต์สั้น กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Hokkaido Information University (HIU) ณ ประเทศญี่ปุ่น สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.hiu.rmutt.ac.th

 

Jan 20

ศิษย์เก่าดีเด่นจากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ‘พี่นะ-นายกฤษณะ ลีฬกาญจนากุล’ และ’พี่อัด-พรอรรถ สิงหเสนี’ ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นจากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี1

Read the rest of this entry »

Jan 16

วันครูแห่งชาติ วันศุกร์ ที่ 16 มกราคม 2558

พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และคุณธรรมจริยธรรม

ครู อาจารย์ นั้นสอนเพื่อขัดเกลาให้ลูกศิษย์ได้ออกไปเป็นผู้มีความรู้และเป็นคนดีของสังคม วันนี้ระลึกถึงบุณคุณครูที่เคยได้สอนเราๆท่านๆมาย้อนกลับไปมองถึงสิ่งที่ได้ให้ไว้กับเราตอนเรียน

ดูจะโหดร้าย เมื่อตอนยังเด็ก ยังเจ็บใจกับไม้เรียวตอนโดนทำโทษ ให้วิ่งรอบสนามเมื่อไม่ทำการบ้านมา โดนชอล์กบินเมื่อคุยกันเสียงดังหรือแอบหลับในห้องเรียน การเคียวเข็ญส่งผลมาให้เรา

ได้มายืนอยู่ตรงนี้ แม้นเวลานั้นจะไม่ชอบและโกรธ ที่โดนทำโทษ เมื่อเวลาผ่านไปทำให้เราคิดได้ว่านั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราจากท่าน

การกลับไปกลาบไหว้ท่านไม่จำเป็นต้องเป็นวันครูวันไหนก็ได้ขอให้ได้เข้าไปท่านก็สุขใจเมื่อมีลูกศิษย์ไปเยี่ยมหา ไม่ว่าจะร่ำรวยหรือยากจน มีอำนาจล้านฟ้า 

ท่านยังคงมองเราเป็นลูกศิษย์ของท่านตลอดไป ^^

Jan 14

งานวันสถาปนามหาวิทยาลัย

จับภาพหน้าจอ 2558-01-14 เวลา 13.59.00- เปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี 2558 (Open House) : แนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
- งานสัมมนา อาจารย์แนะแนวระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา ทั่วประเทศ
“แนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” (วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558)
- ติวสอบตรงเข้าศึกษาต่อ มทร. ธัญบุรี ปีการศึกษา 2558
- แสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
- งานประชุมสัมมนาทางวิชาการ/งานวิจัย
- จัดประกวดแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสังสรรค์ ดนตรี และศิลปะ
- งานแสดงถนนสายวัฒนธรรม “40 ปี ราชมงคลธัญบุรี นวัตกรรมสร้างชาติสร้างอนาคต”
- งานแสดงถนนเทคโนโลยี RT 58
- การฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น
- ออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักศึกษา และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “ธงฟ้า” ราคาประหยัด
- บูธจัดแสดงและจำหน่ายรถยนต์

*** ดาวโหลดแบบฟอร์ม ตอบรับเข้าร่วมโครงการ ***

Page 1 of 1612345...10...Last »